Aktuality

Otevřená výzva pro umělce

Kulturně - sociální rezidenční pobyt s tematikou nomofobie

PaNaMo a statutární město Plzeň vyhlašují výběrové řízení na 14 denní kulturně - sociální rezidenční pobyt s tematikou nomofobie, který se bude konat v průběhu října a listopadu 2020 v Plzni.

Tvůrčí pobyt je určen zejména pro menší kolektivy umělců (2 - 4) se znalostí tematiky, tvůrčími schopnostmi, znalostmi psychologie a dramatické výchovy.

Účastníci rezidence nesmí mít trvalý pobyt na území města Plzně. Účastníkům bude hrazeno ubytování a stravné, celému kolektivu pak příspěvek na materiál ve výši 2 500 Kč a příspěvek na rezidenční pobyt ve výši 25 000 Kč.

Součástí rezidenčního pobytu je předchozí studium příslušné problematiky. V rámci rezidenčního pobytu je pak doporučen sociální experiment - série cca 10 lektorovaných workshopů, určených žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol a závěrečná prezentace ve formě interaktivní instalace/performance, určená široké veřejnosti.

Žádost o udělení rezidenčního pobytu musí obsahovat:

1. vyplněnou přihlášku

2. motivační dopis s popisem projektu (2 normostrany)

3. strukturovaný životopis žadatele včetně dokumentace tvorby za poslední 2 roky.

Podmínky pro podání žádosti:

Žádost včetně příloh musí být doručena poštou nebo elektronicky na adresu: PaNaMo, Houškova 25, Plzeň, 326 00, nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 30. 7. 2020.

Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Zaslané žádosti posoudí a výběr provede komise, složená z členů PaNaMo a odborného garanta. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 10. 8. 2020.

Dokument ke stažení