Můj život s...

festival o životě s odlišností

Hlavním cílem festivalu Můj život s... je soustředit se na rozličná palčivá sociální témata. Poskytnout náhled na tematiku, která se týká dané minority, nejširší kulturní veřejnosti se zaměřením na přímé vzdělávání, a to především mladých lidí. Umožnit zástupcům dané minority nejen z Plzně, ale i z celého Plzeňského kraje získat potřebné kontakty a informace na odborné úrovni.

Každý z ročníků festivalu má své ústřední téma. Tématy uplynulých ročníků byla AIDS/HIV, STÁŘÍ, ZÁVISLOST, PAMĚŤ, RODINA, STRACH, SVOBODA. POEZIE, ONLINE, PLANETA a ŠKOLA Téma vždy volíme co nejaktuálnější, s ohledem na stav společnosti, sociální situaci.

Pokračujeme v nastoleném modelu spolupráce s plzeňskými i mimoplzeňskými subjekty, s plzeňskými i mimoplzeňské odborníky.

Základním pilířem týdenního festivalu ovšem jsou pouze odborné aktivity (diskuse a přednášky na dané téma), ale převážně kultura – oslovení očí, uší, jazyka, srdce i duše. Tedy divadelní představení, filmy, výstavy, scénické čtení, Čítání lidu, koncerty, ... Kulturní aktivity mohou také přilákat další zájemce, kteří se třeba o sociální témata příliš nezajímají.

Cílem projektu je tedy pokračování v započaté tradici každoročního pořádání festivalu, ale i jeho rozšíření o nová témata a zpřístupnění dalším minoritám, stejně jako jeho zatraktivnění pro majoritu.

Jsme přesvědčeni, že podobná aktivita, napomáhající boření bariér a stereotypů a podporující porozumění a toleranci mezi majoritou a minoritami do Plzně, která je otevřeným a kulturním městem patří. Přináší prostor pro debatu o tématech lidské různosti, barevnosti a společenské rozmanitosti.

Umění, ať již filmové, divadelní či výtvarné takový prostor vytváří a oživuje. Prostor vzniká mimo jiné již při vyjednávání podmínek, získávání podpory a partnerů festivalu, v rámci propagace a oslovování dobrovolníků. Jako první akce svého druhu si získává své, doufáme, že stálé a dostatečně stabilní místo v povědomí Plzeňanů.

Více na www.mujzivots.cz a facebooku

 

Fotogalerie