Spolupráce

Johan z.ú.

PaNaMo spolupracovalo již v minulosti na drobných projektech s Johan z.ú. V roce 2016 došlo ke spolupráci intensivnější, a to dokonce na dvou frontách.

Johan z.ú. se stal spolutvůrcem vedlejšího programu Divadelního léta pod plzeňským nebem, PaNaMo spoluvytvořilo 24 hodinové Čtení u lavičky Václava Havla, které oslavilo nedožité 80. výročí narození dramatika, spisovatele a prezidenta České republiky.

V roce 2019 se PaNaMo podílelo na mimořádně úspěšném projektu Zúročení, kdy byla symbolicky a zcela výjimečně otevřena veřejnosti v rámci oslav 30 let demokracie a svobody funkcionalistická budova na Americké 42 Plzeň, mj. bývalé sídlo KV KSČ. Neziskové organizace Johan a PaNaMo zde jako součást projektu Cesta svobody vytvořily program, který reflektoval tuto etapu prostřednictvím umělecké tvorby. Návštěvníci se v listopadu během 4 dnů setkají s výtvarným uměním, divadlem, tancem, filmem, diskusemi a architektonickými prohlídkami budovy.