Spolupráce

MAS sv. Jana z Nepomuka

V roce 2008 vstoupilo PaNaMo, o.s. do spolupráce s MAS sv. Jana z Nepomuka, v roce 2009 se PaNaMo stalo členem MAS.

V roce 2010 podalo PaNaMo žádost o investiční dotaci i v V. výzvě do Programu rozvoje venkova, Osa IV – LEADER na období 2007 – 2013 na vybudování multifunkční umělecké dílny s celoročním provozem. Dílna, která slouží nejen členům PaNaMo jako zázemí pro vlastní projekty, ale i pro volnočasové aktivity místních obyvatel obce Partoltice na Nepomucku, kam je projekt UMĚNÍ NA DOSAH situován, byla otevřená na jaře roku 2013.

PaNaMo spolupracuje s MAS sv. Jana z Nepomuka na celé řadě dalších projektů.

www.mas.nepomucko.cz